ಸೋಮವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 15, 2010

ಶುಭಾಶಯಗಳುಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ, 

ಗಂಡು ಸಿಗದವರಿಗೆ ಗಂಡು ಸಿಗಲಿ, 

ಹೆಣ್ಣು ಸಿಕ್ಕದವರಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಸಿಗಲಿ, 

ಹಣ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಹಣ ಸಿಕ್ಕಲಿ, 

ವಿದ್ಯೆಯಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಸಿಗಲಿ, 

ಬುದ್ದಿ ಇಲ್ಲದವರಿಗ ಬುದ್ದಿ ಬರಲಿ, 


ನನಗೆ ಅದು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇದು ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ದಿನೇ ದಿನೇ ಪರಿತಪಿಸುವುದು ನಿಲ್ಲಲಿ 

ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವುದ-ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದ ಎರಡರಿಂದಲೂ ಸಮಾನ ಅಂತರವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಲಿ

ಆಸೆಗಳಿಗೆ ಕೊನೆ-ಮೊದಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಲಿ, ಬೆಸೆದುಕೊಳ್ಳಿ


ಯುಗಾದಿಯ ಬೇವು-ಬೆಲ್ಲ ಸವಿದು, ಹರುಸದಿಂದ ಹೊಸ ವರುಸವನ್ನ ಆಹ್ವಾನಿಸೋಣ.

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

blogspot add widget